Suoraan sisältöön
Suomen ulkoministeriö

Opetus - Suomen suurlähetystö, Maputo : Kehitysyhteistyö : Opetus

SUOMEN SUURLÄHETYSTÖ, Maputo

P.O. Box 1663 / Avenida Julius Nyerere 1128
Maputo, Mozambique
Puh. +258 21 482 400
Sähköposti: sanomat.map@formin.fi
Português | Suomi | Svenska | 
Kirjasinkoko_normaaliKirjasinkoko_suurempi
 

Opetus

Tasa-arvoinen ja laadukas perusopetus ovat Suomen maaohjelman päätavoitteita Mosambikin opetussektorilla. Näitä tavoitteita Suomi tukee opetussektorin sektoriohjelman kautta.

Opetussektoriohjelma

Suomen kehitysyhteistyövarat kanavoidaan opetussektorin yhteisrahaston kautta (Fundo de Apoio ao Sector da Educação – FASE). Rahastoa tukee tällä hetkellä Suomen lisäksi kahdeksan muuta avunantajaa. Suomen tuki sektoriohjelmalle on 35 miljoonaa euroa vuosille 2016–2019 ja Mosambikin hallituksen rahoitus on noin 85 % sektoriohjelmasta. Mosambikin opetusministeriö vastaa sektoriohjelman toteuttamisesta ja varojen käytöstä.

Neljännen luokan oppilaita Gazan piirikunnassa. Kuva Marianne Kujala-Garcia
Neljännen luokan oppilaita Gazan piirikunnassa. Kuva Marianne Kujala-Garcia

Kahdenkymmenen vuoden aikana Mosambikin yleissivistävässä opetuksessa olevien oppilaiden määrä on nelinkertaistunut, 1,8 miljoonasta oppilaasta (1998) 7 miljoonaan oppilaaseen (2018).  Vuonna 2016 6-vuotiaista lapsista 86 prosenttia aloitti peruskoulun, kun luku vuonna 2009 oli 67 prosenttia.  Luokkakoot ovat pienentyneet ja keskimäärin alaluokilla yksi opettaja vastaa 62 oppilaan luokasta. Viimeisten viiden vuoden aikana (2009–2016) oppikirjojen saatavuus ja oppimateriaalinen käyttö ovat lisääntyneet koulukohtaisen rahoituksen avulla.  Alakoulujen opettajista 90 prosentilla on pedagoginen pätevyys, kun se oli vuonna 2009 vain 71 prosentilla.

Koulutuksen saavutettavuudesta ja positiivisesta edistymisestä huolimatta ainoastaan murto-osa peruskoulun aloittaneista suorittaa koulun loppuun. Alhainen koulutustaso ja heikot oppimistulokset ovat yksi Mosambikin kehityksen suurimmista esteistä. Heikot oppimistulokset johtuvat ensisijaisesti opettajien alhaisesta koulutustasosta, opettajien ja oppilaiden poissaoloista sekä kielimuurista lasten ja opettajien välillä. Vain noin 10 % peruskoulun aloittavista lapsista puhuu portugalia, joten opetuksen seuraaminen on lähes mahdotonta.

Sektoriohjelmassa tuetaan oppikirjojen tuotantoa.  Ensimmäisen luokan uuden opetussuunnitelman mukainen portugalin kielen oppikirja. Kuva: Marianne Kujala-Garcia
Sektoriohjelmassa tuetaan oppikirjojen tuotantoa. Ensimmäisen luokan uuden opetussuunnitelman mukainen portugalin kielen oppikirja. Kuva: Marianne Kujala-Garcia

Sektoriohjelman tuki kohdistuu viidelle eri tavoitealueelle: perusopetuksen tehostaminen keskittyen perustaitojen hallintaan, tasa-arvoisen yläkoulujen ja lukion kattavuuden kasvattaminen, aikuisten ja erityisesti naisten lukutaidottomuuden vähentäminen ja institutionaalisen kapasiteetin kehittäminen. Yhteisrahaston rahoituksesta suurin osa käytetään oppikirjoihin, opettajankoulutukseen, koulukohtaiseen tukeen ja luokkahuoneiden rakentamiseen. Suomi painottaa erityisesti opetuksen laadun parantamista keskittyen maaohjelmassa kaksikielisen opetuksen edistämiseen ja opetushallinnon ja opettajankoulutuksen vahvistamiseen, sekä tyttöjen ja erityisen tuen tarpeessa olevien lasten koulunkäyntimahdollisuuksien parantamiseen.

Sektoriohjelma kattaa opetuksen esiopetuksesta lukioon ja opettajankoulutuksen. Ohjelma tavoittaa 7 miljoonaa koululaista ja noin 150 000 opettajaa ja 13 0000 koulua.

Tulosta

Tämä dokumentti

Päivitetty 1.3.2018


© Suomen suurlähetystö, Maputo | Tietoa palvelusta  | Yhteystiedot