Suoraan sisältöön
Suomen ulkoministeriö

Maaseutukehitys - Suomen suurlähetystö, Maputo : Kehitysyhteistyö : Maaseutukehitys

SUOMEN SUURLÄHETYSTÖ, Maputo

P.O. Box 1663 / Avenida Julius Nyerere 1128
Maputo, Mozambique
Puh. +258 21 482 400
Sähköposti: sanomat.map@formin.fi
Português | Suomi | Svenska | 
Kirjasinkoko_normaaliKirjasinkoko_suurempi
 

Maaseutukehitys

Suurin osa Mosambikin väestöstä elää maaseudulla ja saa elantonsa pienviljelystä. Tuottavuus on kuitenkin hyvin alhaista, ja kotitaloudet ovat köyhiä. Suomi edistää maaseutukehitystä Mosambikissa usean erilaisen tukimuodon avulla.

Zambezian läänin maaseutukehitysohjelma Prodeza I ja II (loppunut v. 2016)

Kyläläiset jauhavat viljaa. Kuva: Marjaana Pekkola.Riisin puhdistusta akanoista Zambeziassa Kuva: Marjaana Pekkola

Suomen tuki maan toiseksi väestörikkaimman läänin Zambezian maaseudunkehittämiselle alkoi kesäkuussa 2006. Prodeza-hanke kattaa Mocuban, Maganja da Costan ja Mocubelan kunnat. Hankkeen tavoitteena on vähentää erityisesti naisten köyhyyttä Zambezian maaseudulla.

Prodeza hankkeen ensimmäisen vaiheen budjetti vuosille 2006-10 oli 5 miljoonaa euroa.

Sen kolme päätoiminta-aluetta olivat:

1.     Hyvän hallinnon ja desentralisaation tukeminen sekä paikallisten järjestöjen vahvistaminen
2.     Kestävän maataloustuotannon ja luonnonvarojen hallinnan kehittäminen
3.     Maaseudun yritysten tukeminen ja kehittäminen

Prodezan toinen vaihe alkoi joulukuun 2010 lopussa. Budjetti vuosille 2010–2015 on 7 miljoonaa euroa.  Hankkeen toteutus jatkuu Mocuban ja Maganja de Costan ja  Mocubelan kunnissa. Toimintaa tullaan keskittämään valittujen maatalouden arvoketjujen tukemiseen.

Päätoiminta-alueet ovat:

1.     Tuki maataloustuotannon ja maatalousyritysten kehittämiseen

2.     Tuki ruokaturvan kehittämiseen ja köyhyyden vähentämiseen

3.     Hyvän hallinnon ja desentralisaation tukeminen


Lisätietoja projektista saa hankkeen vetäjältä Johnny Colonilta (johnny.colon((at)) gmail.com) sekä hankkeen bloigista: http://prodezanews.wordpress.com/

Suomen tuki metsäsektorille

Puunjalostusta Zambeziassa. Kuva: Kukka RantaPuunjalostusta Zambeziassa. Kuva: Kukka Ranta

Mosambikin pinta-alasta 51 %(41 miljoonaa hehtaaria) on metsän peitossa. Maa on yksi mantereen metsärikkaimmista maista. Metsäsektorin osuus BKT:sta on vaihdellut 3-4 % välillä. Metsien taloudellisesta potentiaalista käytetään tällä hetkellä vain murto-osa. Kestävällä metsätalouden tukemisella voidaan merkittävästi tukea Mosambikin taloudellista kasvua, sillä suuri osa väestöstä on tavalla tai toisella riippuvaisia metsistä ja muista luonnonvaroista. Esimerkiksi 90 % maaseudun energiakulutuksesta on peräisin polttopuiden ja puuhiilien käytöstä. Nykyisestä metsäalasta 27 miljoonaa hehtaaria on kestävään metsätalouteen soveltuvaa aluetta. Metsitettyjä alueiden määrä on kasvamassa sektoreille tehtyjen investointien kautta.

Mosambikin metsäsektorin suurimpia ongelmia ovat kontrolloimattomat metsäpalot, kaskiviljely ja laittomat hakkuut. Investoinnit metsäsektoriin ovat olleet pieniä johtuen suurista taloudellisista riskeistä, kehittymättömistä rahoitusmarkkinoista ja heikosta paikallisesta infrastruktuurista. Viimeisten vuosien aikana kansainvälisten yritysten kiinnostus Mosambikin metsäteollisuuden kehittämiseen on kasvanut.

Suomi tukee Mosambikin metsäsektoria tutkimuksen ja koulutuksen IKI-tuella, eli instituutioiden välistä tiedonvaihtoa rahoittamalla.  Suomen metsäntutkimuslaitos METLA toteuttaa yhteistyössä Mosambikin maataloustutkimuslaitos IIAM:n ja Eduardo Mondlanen yliopiston (UEM) kanssa FORECAS –hanketta vuosina 2012-2018.  Hankkeen budjetti on noin 1 miljoona euroa, ja siihen sisältyy myös puulaboratoriolaitteiden hankkiminen IIAM:n ja UEM:n käyttöön.

Hankkeen tavoitteet ovat:

1.     Tutkimuskapasiteetin lisääminen erityisesti metsien kasvun ja puutieteen aloilla
2.     Tiedonjakamisen ja teknologiansiirron vahvistaminen
3.     Metsäntutkimuksen tukipalveluiden parantaminen

FORECASista lisätietoa voivat antaa Sinikka Västila METLAsta sinikka.vastila(at)metla.fi tai Esperança Chamba IIAM:sta:  erechamba(at)gmail.com

Valtionapu kansalaisjärjestön viljelijäryhmille

Suomi tukee mosambikilaista kansalaisjärjestö ADPP:tä (Ajuda de Desenvolvimento Povo a Povo) valtionavulla vuosina 2014-2018.  Tuella rahoitetaan viljelijäryhmien parissa tehtävää työtä Sofalan läänissä Maringuen ja Caian kunnissa, sekä Zambezian läänissä Namacurran ja Nicoadalan kunnissa.  Valtionavun suuruus on 8 milj euroa, ja sillä tavoitetaan yli 14 000 viljelijäperhettä.

Työn kolme päätavoitetta ovat:

1.     Viljelijäperheiden ruokaturvan paraneminen viljelyn monipuolistamisella ja tuottavuuden kasvulla.
2.     Markkinoille pääsyn ja rahoituksen järjestämisen mahdollistaminen, jotta viljelijät saisivat suuremman siivun tuotteiden arvoketjusta.
3.     Kaivojen ja käymälöiden rakentaminen ja yleisen asuinympäristön parantaminen, sekä terveystietoisuuden lisääminen.

Lisätietoja viljelijäkerhojen työstä antaa hankkeen johtaja Simon Munakamwe   simonmuna2(at)gmail.com

Tuki maaseutukehitykselle kansalaisjärjestöjen kautta

  • Kirkon ulkomaanapu kehittää toimeentuloturvaa Gazan maakunnassa. Hanke tukee perheitä ja yhteisöjä ruokaturvan, naisten ansiotason, veden saannin, terveydenhuollon ja koulutuksen parantamisessa.

  • Suomen Punaisen Ristin Integroitu ruokaturva- ja katastrofivalmiushanke parantaa heikoimmassa asemassa olevien ruokaturvatilannetta sekä vahvistaa yhteisöjen tietämystä ja selviytymiskeinoja poikkeustilanteissa.

  • Savonia-ammattikorkeakoulu tekee yhteistyötä Universidade de Eduardo Mondlanen maatalous- ja metsätieteellisen tiedekunnan kanssa North-South-South -ohjelman kautta.

  • ADPP (Suomessa UFF) saa tukea Suomelta maanviljelijäkerhojen toiminnan kehittämiseen Sofalan maakunnassa.

Kansalaisjärjestöjen maaseutukehityshankkeet Swazimaassa

  • Suomen Punainen Risti kehittää Swazimaan ruokaturvaa perustamalla yhteisöpuutarhoja ja tarjoaa koulutusta terveellisestä ruokavaliosta sekä hiv/aidsista.

Tulosta

Tämä dokumentti

Päivitetty 23.1.2018


© Suomen suurlähetystö, Maputo | Tietoa palvelusta  | Yhteystiedot