Suoraan sisältöön
Suomen ulkoministeriö

Kehityspolitiikka luo suuntaviivat kehitysyhteistyölle - Suomen suurlähetystö, Maputo : Kehitysyhteistyö

SUOMEN SUURLÄHETYSTÖ, Maputo

P.O. Box 1663 / Avenida Julius Nyerere 1128
Maputo, Mozambique
Puh. +258 21 482 400
Sähköposti: sanomat.map@formin.fi
Português | Suomi | Svenska | 
Kirjasinkoko_normaaliKirjasinkoko_suurempi
 

Suomen kehityspolitiikka ja kehitysyhteistyö

Kehityspolitiikka on tärkeä osa Suomen ulko- ja turvallisuuspolitiikkaa. Sen päämääränä on äärimmäisen köyhyyden poistaminen sekä köyhyyden ja eriarvoisuuden vähentäminen. Suomen kehityspolitiikan toteutusta ohjaa helmikuussa 2016 hyväksytty valtioneuvoston selonteko.

Kuva: Tatu Blomqvist

Kehityspolitiikalla ja käytännön kehitysyhteistyöllä tuetaan kehitysmaiden omia kehityspyrkimyksiä. Suomen kehityspolitiikan perustan muodostavat YK:n kestävän kehityksen toimintaohjelma Agenda 2030:n tavoitteet.

Lue lisää ulkoministeriön sivuilta:

Suomen kehityspolitiikan neljä painopistettä

Suomen kehityspolitiikassa on neljä erityistä painopistealuetta, jotka ovat olennaisia kestävän kehityksen kannalta ja joissa Suomella on paljon osaamista.

  1. Naisten ja tyttöjen oikeudet
  2. Kehitysmaiden talouksien kehittyminen työpaikkojen, elinkeinojen ja hyvinvoinnin lisäämiseksi
  3. Yhteiskuntien demokraattisuus ja toimintakyky
  4. Ruokaturva, veden ja energian saatavuus sekä luonnonvarojen kestävä käyttö
Kuva: Juho Paavola
Kuva: Juho Paavola

Suomen toiminta perustuu pohjoismaisen yhteiskunnan arvoihin ja lähtökohtiin. Keskeinen tavoite on ihmisoikeuksien toteutuminen. Kaikella toiminnalla pyritään vahvistamaan heikoimmassa asemassa olevien ihmisten oikeuksia, sukupuolten välistä tasa-arvoa sekä ilmastonmuutokseen varautumista ja sen hillintää.

Keskeisiä periaatteita ovat muun muassa avoimuus, johdonmukaisuus, toiminnan kestävyys ja vaikuttavuus sekä kumppanimaiden vastuu omasta kehityksestään.

Lue lisää ulkoministeriön sivuilta: Kehityspolitiikan tavoitteet ja periaatteet

Monipuolista yhteistyötä

Suomi edistää kehityspoliittisia tavoitteitaan sekä rahoituksella että politiikkavaikuttamisella.

Kuva: Ville Palonen
Kuva: Ville Palonen

Kahdenvälisessä kehitysyhteistyössä lähes kaikki Suomen kumppanimaat kuuluvat niin sanottuihin vähiten kehittyneisiin maihin Afrikassa ja Aasiassa (LDC-maat). Monet niistä ovat lisäksi niin sanottuja hauraita valtioita, jotka ovat olleet tai ovat vaarassa muuttua epävakaiksi yhteiskunniksi ja joissa avun tarve on kaikkein suurin. Suomi suuntaa voimavaroja myös pakolaisuuden lähtö-, vastaanotto- ja kauttakulkumaihin.

Suomi tukee myös muun muassa kansainvälisten järjestöjen, kehitysrahoituslaitosten, kansalaisjärjestöjen sekä muiden toimijoiden kuten korkeakoulujen ja tutkimuslaitosten työtä. Lue lisää ulkoministeriön sivuilta:

Kehitysyhteistyö Mosambikissa

Kehitysyhteistyö on ollut keskeinen osa Suomen ja Mosambikin välisiä suhteita Mosambikin itsenäistymisestä lähtien. Suomen kehitysyhteistyön keskeisimpänä tavoitteena on vähentää köyhyyttä tukemalla kaikkia väestöryhmiä hyödyttävää taloudellista ja sosiaalista kehitystä sekä vahvistaa maan demokraattista kehitystä ja ihmisoikeuksien toteutumista. Pitkäaikaiseen kumppanuuteen perustuva kehitysyhteistyö on luonut vahvan pohjan myös kaupallisten suhteiden laajentamiselle maittemme välillä.

Suomi noudattaa kehitysyhteistyössään YK:ssa, EU:ssa ja OECD:ssä yhteisesti hyväksyttyjä tavoitteita ja toimintalinjoja.

Tulosta

Tämä dokumentti

Muissa ulkoasiainhallinnon palveluissa

Muualla verkossa

Päivitetty 23.1.2018


© Suomen suurlähetystö, Maputo | Tietoa palvelusta  | Yhteystiedot