Suoraan sisältöön
Suomen ulkoministeriö

Konsulipalvelut - Suomen suurlähetystö, Maputo : Palvelut : Konsuliasiat

SUOMEN SUURLÄHETYSTÖ, Maputo

P.O. Box 1663 / Avenida Julius Nyerere 1128
Maputo, Mozambique
Puh. +258 21 482 400
Sähköposti: sanomat.map@formin.fi
Português | Suomi | Svenska | 
Kirjasinkoko_normaaliKirjasinkoko_suurempi
 

Konsulipalvelut

Suurlähetystö avustaa ja palvelee Mosambikissa hädänalaiseen asemaan joutuneita suomalaisia konsulipalvelulakia noudattaen.

Sairaus- tai onnettomuustapauksessa suurlähetystö voi auttaa yhteydenotossa
lähiomaisiin, sairauden/onnettomuuden uhriksi joutuneen suostumuksella ja käydä
katsomassa henkilöä sairaalassa. Mikäli Suomen kansalainen tulee pidätetyksi
ulkomailla, on hänellä oikeus pyytää viranomaisia ilmoittamaan vangitsemisestaan
Suomen edustustolle. Suurlähetystö seuraa tilannetta, on yhteyshenkilönä ulkoministeriön ja nimetyn henkilön välillä. Suurlähetystöllä ei ole kuitenkaan oikeudellista neuvonantopalvelua. Tarvittaessa on mahdollista saada lista englantia puhuvista asianajajista.

Kuolemantapauksissa edustusto auttaa tarvittaessa vainajan hautaamiseen,
tuhkaamiseen ja kotiuttamiseen liittyvissä asioissa. Kuolemantapauksista ilmoitetaan aina välittömästi ulkoministeriölle ja edelleen poliisiviranomaisen välityksellä omaisille.

Rahasiirroissa on kätevintä käyttää Western Unionia.

Yhteys hätätapauksissa

Suurlähetystön puhelinvaihde, +258 21 482 400, on avoinna normaaleina arkipäivinä maanantaista torstaihin klo 07.30 - 15.45 ja perjantaisin klo 07.30 - 12.45.

Virka-ajan jälkeen hätätapauksissa voi ottaa yhteyttä ulkoministeriön päivystysnumeroon, +358 9 1605 5555. Tätä kautta saadaan tarvittaessa yhteys suomalaiseen suurlähetystön virkailijaan Maputossa.

Ulkoministeriön mobiilipalvelu

Ulkoministeriö haluaa matkapuhelimien tekstiviestien avulla palvella entistä
paremmin kaikkia suomalaisia ja erityisesti heitä, jotka maailmalla liikkuessaan
tarvitsevat apua passi- ja konsuliasioissa tai mahdollisissa kriisitilanteissa tai jotka
haluavat tietoja eri maiden matkustusturvallisuustilanteesta.

Mobiilipalvelun (tekstiviestipalvelun) numero on myös ulkomailta - 16 358 DNA:n, Elisan ja TeliaSoneran liittymillä. Muilla liittymillä (myös ulkomaalaisilla)
mobiilipalvelu toimii numerossa +358-400 358 300.

Asiakaspalvelu, Maputo

 • ma-to klo 7.30 - 15.45, pe klo 7.30 - 12.45
 • Puh. +258-21-482 400, Fax: +258-21-491 662
 • Sähköposti: sanomat.map@formin.fi
 • Yhteystiedot

Ulkoministeriö ei veloita palvelun käyttäjää. Käyttäjä maksaa vain lähettämänsä tekstiviestit normaalin tekstiviestin lähetystaksan mukaan.

Ulkoministeriön matkapuhelinpalvelut

Notaariasiat

Suomen suurlähetystössä voi Suomen lainsäädännön mukaisesti hoitaa julkisen
notaarin tehtäviä rajoitetusti. Tehtäviä ovat

 • allekirjoituksen oikeaksi todistaminen; edellyttää henkilöllisyyden todistamista
 • asiakirjajäljennöksen oikeaksi todistaminen; edellyttää alkuperäisen asiakirjan esittämistä
 • todistuksen antaminen esitetyn asiakirjan sisällöstä
 • elossaolotodistuksen antaminen; edellyttää henkilöllisyyden todistamista
 • asiakirjan legalisointi eli laillistaminen; todistaa edustuston toimipiirin
 • viranomaisen allekirjoitus
 • isyyden tunnustamisen vastaanotto

Notaaritodistuksen hinta on 30 euroa. Väestörekisteriä varten tarkoitetut todistukset ovat maksuttomia.


Virkatodistus- ja osoitetiedustelut

Yksityishenkilöiden virkatodistus- ja osoitetiedustelut pyydetään lähettämään Suomen ulkoministeriön kirjaamoon. Ohjeet löytyvät ulkoministeriön sivuilta. Vastauksen saaminen Mosambikin viranomaisilta saattaa kestää hyvinkin kauan.

Anskaffning av handlingar och adressuppgifter från utlandet.

Laillistaminen

Mosambik ei ole liittynyt laillistamisvaatimuksen poistamista koskevaan Haagin yleissopimukseen eli ns. apostille-sopimukseen, joten suomalaiset asiakirjat tulee
legalisoida, jotta ne saavat lainvoiman Mosambikissa. Suomessa legalisointeja hoitaa ulkoministeriön passiasioiden yksikkö.

Mosambikilaiset asiakirjat tulee laillistaa, jotta ne ovat lainvoimaisia Suomessa.
Tällaisia asiakirjoja ovat mm. syntymä-, vihki-, esteettömyys- ja kuolintodistukset.
Suomalaiset viranomaiset eivät hyväksy portugalinkielisiä asiakirjoja, joten ne pitää
ensin käännättää virallisella kielenkääntäjällä. Asiakirjat eivät saa olla kolmea
kuukautta vanhempia.

Asiakirja laillistetaan Mosambikin ulkoministeriössä (Ministério de Negócios
Estrangeiros e Cooperação) osoitteessa Av. 10 de Novembro 620. Tämän jälkeen Suomen suurlähetystö legalisoi eli todistaa Mosambikin ulkoministeriön virkamiehen allekirjoituksen.

Tulosta

Päivitetty 21.8.2018


© Suomen suurlähetystö, Maputo | Tietoa palvelusta  | Yhteystiedot