Suoraan sisältöön
Suomen ulkoasiainministeriö

Mosambik: matkustustiedote - Suomen suurlähetystö, Maputo : Ajankohtaista

SUOMEN SUURLÄHETYSTÖ, Maputo

P.O. Box 1663 / Avenida Julius Nyerere 1128
Maputo, Mozambique
Puh. +258 21 482 400
Sähköposti: sanomat.map@formin.fi
Português | Suomi | Svenska | 
Kirjasinkoko_normaaliKirjasinkoko_suurempi
 
Matkustustiedotteet, 27.12.2016

Mosambik: matkustustiedote

Turvallisuustaso

Noudatettava tavanomaista varovaisuutta

Poikkeava turvallisuustaso

Zambézia: Vältettävä tarpeetonta matkustamista
Sofala: Vältettävä tarpeetonta matkustamista
Tete: Vältettävä tarpeetonta matkustamista
Manica: Vältettävä tarpeetonta matkustamista

Muut turvallisuustason tiedot

Yleinen turvallisuustilanne jatkuu kiristyneenä poliittisen tilanteen takia. Yleinen varovaisuus on tarpeen kaikkialla Mosambikissa. Pimeällä liikkumista sekä väkijoukkoja kannattaa välttää.

UM:n matkustustiedotteet ovat suosituksia

Vastaat matkapäätöksestäsi aina itse. Paikallisilla viranomaisilla on ensisijainen vastuu kaikkien maan alueella oleskelevien ihmisten turvallisuudesta ja hätätilanteissa etsintä- ja pelastustoimista. Kriisitilanteissa noudata paikallisten viranomaisten ohjeita. Seuraa uutisointia tiedotusvälineissä sekä tiedotusta edustuston verkkosivuilla, Facebookissa ja Twitterissä. UM ja Suomen ulkomaanedustustot avustavat suomalaisia konsulipalvelulain mukaisesti. Valmismatkalaisia avustaa ensisijaisesti matkanjärjestäjä.
Konsulipalvelulaki http://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/1999/19990498
Valmismatkalaki http://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/1994/19941079

UM suosittelee matkustusilmoituksen tekemistä.
Matkustusilmoitus https://matkustusilmoitus.fi/

Yleinen turvallisuustilanne

Yleinen turvallisuustilanne kiristynyt poliittisen tilanteen takia. Rikollisuus lisääntyy juhlapäivien ja lomakausien aikana. Suosittelemme olemaan tarkkana, seuraamaan uutisia ja välttämään väkijoukkoja.

Suositellaan välttämään EN1 -valtatien käyttämistä Save-joen ja Muxunguen kylän välisellä tieosuudella. Yleistä valppautta noudatettava Nacala-Porton alueella. EN1, EN6 (Beira - Machipanda) ja EN7 ( Vanduzi-Tete) teillä sekä EN1 lähellä Caiaa on esiintynyt tiesulkuja sekä selkkauksia. Pohjois-Mosambikissa etenkin Nacala - Porton satama- ja ranta-alueilla on ollut entistä enemmän rikollisuutta. Tavallisempien varkauksien lisäksi ulkomaalaisia on ryöstetty väkivaltaisesti. Ulkomaalaisia on uhkailtu ja myös seksuaalista häirintää ja raiskauksia on sattunut jopa päiväsaikaan.

Turvallisuustilanne on maan eri osissa varsin erilainen. Maan sisäpoliittisen tilanteen kärjistyttyä varsinkin maan keskiosissa, mm. Zambesiassa, on ollut aseellisia yhteenottoja eri ryhmittymien välillä. Myös Sofalassa, Manhicassa ja Tetessä on esiintynyt levottomuutta. Alueella oleskelevia kehotetaan erityiseen valppauteen. Vaarana on joutuminen aseellisten välikohtausten välimaastoon.

Väestö on yleisesti ottaen ystävällistä ja auttavaista, mutta on silti syytä varoa lähempää tuttavuutta tuntemattomien henkilöiden kanssa.

Rikollisuus

Rikollisuus lisääntyy lomakausien aikana. Pääkaupungissa Maputossa on suhteessa suurempi mahdollisuus joutua ryöstön tai varkauden kohteeksi kuin maaseudulla. Portugalia puhumattomat turistit on helppo tunnistaa, ja he ovat myös tarkemman huomion kohteena. Maputon rannalla ei kannata liikkua yksin tai edes pienessä seurueessa, ellei siellä ole muita ihmisiä. Jalankulkijan on syytä välttää runsaasti pensaikkoa kasvavia tieosuuksia Maputossa päiväsaikaankin siellä piileskelevien varkaiden takia. Avenida Julius Nyerereltä lähtevällä Friedrich Engels -kadulla sekä sitä reunustavalla rinteellä lymyilee varkaita.

Tärkeimmistä asiapapereista kuten passista, luottokorteista ja lentolipuista on hyvä ottaa kopiot ja säilyttää ne erillään alkuperäisistä tai skannattuina sähköisesti saatavilla. Suomen suurlähetystö vahvistaa maksutta kopion oikeellisuuden, ja paikallinen poliisi on hyväksynyt käytännön. Ilmoita kadonneesta passista välittömästi paikalliselle poliisille.

Ryöstöstä tulee tehdä rikosilmoitus poliisilaitokselle matkavakuutusta varten. Tämä prosessi saattaa kestää muutaman päivän, joten se olisi hyvä tehdä hyvissä ajoin.

Jos passisi katoaa tai varastetaan, tee siitä ilmoitus paikalliselle poliisiasemalle. Mikäli kohdemaassa ei ole Suomen edustustoa, hae hätämatkustusasiakirjaa (ETD = Emergency Travel Document) toisen EU-maan edustustosta.

Ota kopiot tärkeimmistä asiapapereista kuten passista ja lentolipuista. Säilytä ne erillään alkuperäisistä.

Liikenne

Liikenne on vasemmanpuoleista, eivätkä kuljettajat välttämättä kunnioita liikennesääntöjä. Alkoholin ja huumeiden alaisena ajaminen on yleistä. Pimeällä ajamista ei suositella kaupungin ulkopuolella. Pidä auton ikkunat kiinni ja ovet lukittuina varsinkin risteysalueilla pysähtyessä.

Julkiset kulkuvälineet Chapat (minibussit) ovat erittäin huonokuntoisia. Pahimmat onnettomuudet tapahtuvat näillä minibusseilla, eikä niiden käyttöä suositella.

Sadekauden aikana (marras-huhtikuu) tulvat ja rankkasateet voivat vaikeuttaa maanteillä matkustamista. Tarkista Instituto Nacional de Meteorologia de Moçambiquen (INAM) http://meteo.inam.gov.mz/ sivuilta, mikä on tilanne ennen matkaan lähtöä. Rankkasateiden aikana matkustettaessa on hyvä muistaa seuraavat asiat:

Jos matkustat maan halki, varaudu siihen, että jotkut tiet tai tieosuudet vaativat nelivetoisen ajoneuvon. Varmista, että ajoneuvosi on hyvässä kunnossa, ja sinulla on mukanasi ensiapulaukku, vararengas, riittävät viestintävälineet ja tarpeeksi vettä sekä polttoainetta määränpäähän saakka.

Teiden kunto ja ajo-olosuhteet vaihtelevat ja autokaappaukset muodostavat riskin; älä lähde matkaan, jos et tunne paikallisia olosuhteita. Pimeällä matkustamista ei suositella.

Luonnonolot

Marras-huhtikuussa trooppiset myrskyt ovat todennäköisiä. Lisätietoja löytyy TSR- Tropical Storm Risk- verkkosivuilta http://www.tropicalstormrisk.com.

Tulvat ja maanvyöryt ovat mahdollisia pitkittyneiden sateiden jälkeen. Älä yritä ylittää tulva-aluetta, koska siinä voi olla sähkövaraus kaatuneitten sähkölinjojen takia.

Terveys

Kaikenkattava matkavakuutus on tarpeen. Sairaan tai kuolleen kotiuttaminen on kallista ja vaikea järjestää ilman kaikki vahingot kattavaa matkavakuutusta.

Jos sinulla on sairaus, olet raskaana, matkasi suuntautuu vaarallisille alueille tai harrastat riskialttiita lajeja, tarkista vakuutuksen kattavuus ja voimassaolo omalta vakuutusyhtiöltäsi. Sairaan tai kuolleen kotiuttaminen on kallista ja vaikea järjestää ilman kattavaa matkavakuutusta, eikä hoitoa aina saa ulkomailla ilman maksusitoumusta tai ennakkomaksua.

Selvitä ennakkoon matkakohteesi tartuntatautitilanne ja rokotussuositukset. Ne löydät seuraavien viranomaisten verkkosivuilta:
Terveyden ja hyvinvoinnin laitos, "Matkailijan terveysopas" https://www.thl.fi/fi/web/infektiotaudit/ohjeet-ja-saadokset/matkailijan-terveysopas
Maailman terveysjärjestö WHO http://www.who.int/en/
Euroopan tartuntatautivirasto http://www.ecdc.europa.eu

Maan lait ja käytännöt

Suhtautuminen seksuaalisiin vähemmistöihin on periaatteessa sallivaa. Seksuaalista suuntausta ei kuitenkaan ole syytä osoittaa yleisillä paikoilla.

Huumeiden hallussapito on rangaistava rikos.

Maahantulosäännökset

UM ei vastaa vieraiden valtioiden maahantulosäännöksistä, kuten passin voimassaoloa koskevista ehdoista tai viisumivelvollisuudesta. Varmista ajantasaiset maahantulosäädökset kohdemaan viranomaisilta, esimerkiksi maan lähimmästä edustustosta.

Suomen kansalaisen matkustusasiakirjat http://formin.finland.fi/passi/

Yhteystiedot

Maputon-suurlähetystö

Avenida Julius Neyerere,1128
MAPUTO
MOZAMBIQUE
+258 214 824 00

Päivystys: Kun edustusto on suljettuna, voit hätätapauksissa ottaa yhteyttä ulkoministeriön päivystykseen: puhelin +358 9 1605 5555, faksi +358 9 629 840 ja sähköposti Paivystys.um@formin.fi.

Tulosta

Tämä dokumentti

Päivitetty 27.12.2016


© Suomen suurlähetystö, Maputo | Tietoa palvelusta  | Yhteystiedot